RzeĽba

Szanowni Państwo!

Profesjonalny snycerz rzeĽbi w drewnie twardym lub miękkim, wysezonowanym, w materiale jednorodnym, który poddaje swojej woli. Tutaj mamy sytuację odwrotn±. Twórców tych rzeĽb jest wielu: grzyby powoduj±ce procesy próchnienia, owady i ich larwy, które draż± chodniki w drewnie żywym i martwym, antropopresja, wszechwładny czas. Rola autora jest raczej niewielka. Trzeba się tylko schylić, podnie¶ć, wykonać jak najmniej czynno¶ci rzeĽbiarskich, aby nie zatracić waloru mniej lub bardziej ukrytego w każdym z tych kawałków drewna.

Niektóre z prezentowanych prac można traktować jako preparaty anatomiczne, odsłaniaj±ce milcz±ce tragedie walki drzew o przeżycie w coraz mniej przyjaznym otoczeniu człowieka.

Tworz±c kolejn± rzeĽbę w taki wła¶nie sposób, że drewno narzuca mi swoje warunki, a nie odwrotnie, mam na uwadze przekazanie, oprócz wrażeń artystycznych, również problemu: dlaczego i jak drzewa choruj± i umieraj±?

Dlaczego znikaj± z naszego krajobrazu?

Przedstawione tutaj prace s± konsekwencj± zainteresowań zawodowych i do¶wiadczeń w tworzeniu założeń ogrodowych, szczególnie, gdy rzeĽba komponuje się z przyrod±.

Orzeł I - rzeĽba Uwięzienie - rzeĽba Tajemnica ziemi Praptak Ukrzyżowanie Topola Macierzyństwo Nike Organy NiedĽwiedĽ